english version
Časopis
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Od roku 1996 spoločnosť vydáva svoje periodikum s názvom Microwell Info, v náklade 2200 kusov.

Firemný časopis od svojho založenia vychádza nepretržite. Informuje o zaujímavých technických novinkách z oblasti meracej, regulačnej a analyzačnej techniky. V búrlivej súčasnosti táto nemennosť má stále vyššiu cenu. Má chuť istoty, úspešnosti, tradičnosti a z nich vyvierajúcej hrdosti.

Časopis distribuujeme do 900 priemyselných podnikov v rámci celého Slovenska.

Ročník

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003