english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg image
Hladinomery
Prietokomery
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Najnovšie v ponuke

Plavákové hladinomery - stavoznaky - KROHNE BM 26

Plavákový princíp merania hladiny kvapalných médií je pravdepodobne najstarším princípom merania výšky hladiny. Napriek nástupu moderných meracích metód (radar, ultrazvuk, laser) má však plavákový princíp merania stále svoje miesto pri meraní výšky hladiny kvapalín.

Hlavné dôvody pre použitie plavákových hladinomerov sú vysoká spoľahlivosť a možnosť aplikácie pri meraniach pri veľmi vysokých teplotách a tlakoch.

Level indicators