english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg image
Hladinomery
Prietokomery
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Najnovšie v ponuke

Ultrazvukové prietokomery KROHNE

Na meranie prietoku kvapalných médií existuje niekoľko meracích prístrojov, ale jedným z najuniverzálnejších je ultrazvukový princíp, ktorý je založený na princípe prechodu zvukovej vlny medzi dvoma senzormi.

Výhodou tohto princípu je, že meranie nie je závislé na vodivosti, viskozite, teplote, hustote a tlaku. Ďalšou výhodou je, že v meracej rúre prístroja sa nenachádzajú žiadne pohyblivé časti.

Ultrasonic flowmeters