english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
Obrazok Therma V R32


Najnovšie tepelné čerpadlo vybavené najmodernejšou technológiou a elektronikou od spoločnosti LG...

Úplne nové, tichšie a účinnejšie kompresory R1-Scroll.

Tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA

 • Výhodné riešenie vykurovania a výroby teplej úžitkovej vody
 • Riešenie pre nové domy aj renovácie
 • Tepelné čerpadlo koncipované tak, aby zodpovedalo požiadavkám trhu modernizácie (ako doplnok, resp. náhrada kotla) a trhu s novými domami. Therma V sa výborne prispôsobí individuálnym aj spoločným obytným aplikáciám. Naviac, toto tepelné čerpadlo vzduch-voda vytvára ekologicky šetrný produkt, ktorý využíva dva obnoviteľné zdroje energie, ktorými sú vzduch a slnečná energia. S koeficientami výkonu (COP) ako jednými z najvyšších na trhu sa ukazuje nadmieru ekonomickým: až 4,5 (COP).
 • Jednoduché riešenie pre inštaláciu, ktoré nevyžaduje konštantné konštrukčné usporiadanie domu.
 • Tepelné čerpadlo od LG - THERMA V - rešpektuje životné prostredie znižovaním emisií CO2.
 • Vďaka inovatívnej technológii a vysokému koeficientu výkonu v spojení s najprijateľnejšou cenou na trhu vychádza tepelné čerpadlo od LG ako prirodzene ekonomicky výhodné riešenie.

LG cut away monobloc

Pre dosiahnutie vyššej účinnosti a spoľahlivosti sú použité najnovšie kompresory typu scroll. Tento kompresor je technologicky pokročilejší oproti klasickému , čo sa prejavuje najmä na výrazne znížených vibračných rotačných častiach kompresoru.

R1 kompresor

 • scrollový kompresor s jednoduchou vnútornou konštgrukciou
 • vysoká účinnosť
 • nízka hlučnosť
 • zníženie vibrácií o 54%
 • 20% zníženie hmotnosti

Dôležité funkcie THERMA V

R32 Monoblok má vylepšený diaľkový ovládač, tzv. intuitívny ovládač. Má moderný 4,3 palc.farebný LCD dosplej, dotykové tlačítka. Informácie na displeji sú znázorňované jednoduchou grafikou, ikonami a textom. Displej má aj navigačné tlačítko. Je tu aj väčšia možnosť riadenia pomocou automatického riadenia vonkajšej teploty a času. Čo sa týka praktických funkcií, optimalizované časové programy umožňujú nastaviť obdobie, dátum, čas vyp./zap., jednoduché nastavenie hodnôt, predtým číselným kódom, aktuálne pomocou slov....
Automatická prevádzka

Ak si užívateľ zvolí tento režím, nastavenie teploty bude prebiehať automaticky podľa vonkajšej teploty, viď. obrázok.

Ocean Black Fin

Povrchová ochrana vonkajších výmenníkov Ocean Black Fin ešte odolnejšia proti koróznym vplyvom prostredia.

Špecifikácie THERMA V


Video poster prehrať video