english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Multisplit znamená jednu vonkajšiu jednotku a voliteľný počet vnútorných jednotiek, ktoré sú nezávisle regulovateľné.

Možnosť použitia rôznych typov vnútorných jednotiek:

Multi Super DC Inverter

Na požiadanie Vám zadarmo a nezáväzne pripravíme cenovú kalkuláciu.