english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question


HYDRO KIT sa používa pre rôzne zariadenia,

ako sú nemocnice,

rôzne rezidencie resortov, ktoré

potrebujú podlahové kúrenie a

prívod teplej vody.


Hydro Kit systému MULTI V poskytuje komplexné riešenie podlahového vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody (TUV).

 • Táto koncepcia je určená pre klimatizáciu, podlahové vykurovanie a radiátory, príp. pre prípravu TUV. Všetky tieto funkcie využívajúce rad vnútorných jednotiek MULTI V minimalizujú náklady na energie a emisie CO2 v porovnaní s kotlom na tuhé palivo.
 • Kombinácia s kondenzačnou jednotkou. Variácie tepelného
  čerpadla zahrňujú vzduchom chladené, vodou chladené a geotermálne zdroje a vonkajšej jednotky, ktoré môžu byť kombinované v súlade s inštalačnými možnosťami budovy, príp. podmienkami teploty prostredia.
 • Použiteľná koncepcia pre celú radu zariadení, vrátane: nemocníc, rezidencií, letovisiek, kde je nutnosť vykurovania a ohrevu TUV. Napr. zatiaľ čo sa vzduch v kancelárii ochladzuje, jednotka HR zohrieva pomocou odpadnej energie nádrž teplej úžitkovej vody, ktorá sa tak zohrieva za každých okolností.

Technológia kaskádového okruhu s dvoma invertormi

 • Zvýšenie kapacity až o 55% v porovnaní s nízkotepelným HYDRO KITom:
  • zníženie prevádzkových nákladov na kúrenie až o 20% v porovaní s nízkotepelným HYDRO KITom
  • kaskádová technológia technológia R410A do R134A s kompresormi BLDC
Hydro329

Dôležité funkcie

Koncept vysokoteplotného HYDRO KITu

Poskytuje vysokú teplotu až 800C s použitím kaskádového obehu s dvoma invertormi a môže sa používať pre buedovy, ktoré s vyžadujú dodávku veľkého množstva teplej vody.

 • Technológia kaskádového okruhu s dvoma invertormi
 • Veľký objem teplej vody

Ekologické riešenie zelenej energie s redukciou emisií CO2


Jednoduchá inštalácia vďaka kompaktnej modulárnej konštrukcii.

Úspora energie vďaka rekuperácii tepla MULTI V 5

Výdaje za energiu možno minimalizovať opätovným využívaním odpadového tepla z vnútorných klimatizačných jednotiek.