english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

M - Thermal tepelné čerpadlo vzduch-voda

M-THERMAL splity

V4W/D2N8

V6W/D2N1 - V6W/D2N8

V8W/D2N1 - V8W/D2N8

V10W/D2N8

V12W/D2N1

V16W/D2N1

V12W/D2RN1

V16W/D2RN1M-THERMAL monoblocky

V5W/D2N1 - V5W/D2N8

V7W/D2N8

V9W/D2N1 - V9W/D2N8

V12W/D2N1 - V12W/D2RN1 - V12W/D2RN8 - V12W/D2N8

V14W/D2N1 - V14W/D2RN1 - V14W/D2RN8 - V14W/D2N8

V16W/D2N1 - V16W/D2RN1 - V16W/D2RN8 - V16W/D2N8


80% účinnosť ohrevu pri vonkajšej teplote -7 0C

Prečo si zvoliť tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA?

Zvyčajne asi 3 kWh energie možno získať z vonkajšieho vzduchu investovaním 1 kWh elektrickej energie, takže dostaneme takmer 4 kWh tepla iba z 1 kWh elektrickej energie, čo zodpovedá 400% účinnosti

Tepelné čerpadlo pre výrobu TUV

Základné informácie: