english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Kanálové monosplit sety


Prevedenia:

  • MTB-12HWFN1-QRD0 3,5/3,5 kW
  • MTB-18HWFN1-QRD0 5,3/5,3 kW
  • MTB-24HWFN1-QRD0 7,1/7,1 kW
  • MTB-36HWFN1-QRD0 10,5/11,0 kW
  • MUE-48HRFN1-QRD0 14,0/15,5 kW
  • MUE-55HRFN1-QRD0 16,5/18,4 kW
Kanalova m

Veľké kanálové monosplit sety - Large split

MHC-96HWD1N1 (A) 28,1/31,1 kW
MHB-96HWN128,1/31,1 kW
MHA-192HWN1 56,3/58,6 kW

S CHLADIVOM R32

MTIU-12HFNXD0 + MOU-12FN1-QD0 3,5/3,5 kW

MTI-18FNXD0 + MOU-18FN8-QD0 5,3/5,3 kW

MTI-36FNXD0 + MOU-36FN8-RD0 10,5/11,0 kW

MTI-48FNXD0 + MOU-48FN8-RD0 14,1/15,5 kW

MTI-55FNXD0 + MOU-55FN8-RD0 16,5/18,4 kW

Jedinečné vlastnosti:

Keďže má kanálová klimatizácia vnútornú jednotku ukrytú v strope, inštalácia je vhodná na miesta, kde sa vyžaduje združená alebo individuálna klimatizácia. Ide hlavne o budovy s väčším počtom miestností.

MIDEA kanálová údaje 1