english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
  • MULTI V WATER IV predstavuje efektívne a bezpečné riešenie so skvelým výkonom bez ohľadu na vonkajšie podmienky, tj. napr. vonkajšiu teplotu a účinky prúdenia vzduchu pozdĺž výškových budov.
  • Nedochádza k znižovaniu účinnosti vonkajšími podmienkami, napr. protismerným prúdením vetra, prúdením vzduchu pozdĺž budovy, nepriaznivou vonkajšou teplotou a preto je toto riešenie mimoriadne vhodné pre výškové budovy.
  • Vďaka menšiemu priestoru pre montáž vonkajšej jednotky zostáva viac využiteľného priestoru.
  • Vysoká účinnosť a spoľahlivosť
  • Možnosť použitia až 300 m dĺžky potrubia
  • MULTI V WATER IV systém geotermálnej aplikácie
  • Využíva zdroj tepla v pôde ako obnoviteľného zdroja energie pre chladenie a kúrenie budovy. Zdroj tepla môže byť čerpaný z pôdy, podzemnej vody, jazera, rieky, atď. Voda ako nemrznúca zmes cirkuluje uzatvoreným systémom HDPE potrubia uloženom pod zemským povrchom. Ide o vysoko efektívny a ekonomicky úsporný MULTI V systém využívajúci riešenie "zelenej energie."