english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
 • Synchrónna prevádzka chladenia a kúrenia pri vysokom COP až 7,0. Spotreba energie bola znížená o 30%.
 • Tepelný výmenník vonkajších jednotiek pracuje súčasne v režime chladenia a kúrenia, čo spôsobí lineárne zvýšenie výkonu, zvýšenie efektivity v paralelnej prevádzke, minimálne prepínanie medzi režimom kúrenia a chladenia.
 • Extrémne dĺžky potrubí. Celková dĺžka všetkých potrubí až 1000 m, max. prevýšenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou až 110 m, max. prevýšenie medzi vnútornými jednotkami až 15 m, max. vzdialenosť potrubí až 200 m.
 • Riadenie AMC (pokročilá zmena módu) umožňuje prevádzku systému v optimálnych podmienkach. Vďaka funkcii tohto režimu je systém stabilnejší a komfortnejší k užívateľskému rozhraniu.
 • Funkcia voľných zón. Systém MULTI V III. flexibilne ovláda prevádzkový stav klimatizačných jednotiek v jednotlivých zónach a udržuje stabilné prostredie v miestnostiach pre pohodlie užívateľa.
 • Vysoká účinnosť rekuperačnej jednotky:
  • vysoká účinnosť ochladzovacieho okruhu SCI,
  • max. 8 vnútorných jednotiek pripojiteľných k distribútoru,
  • ľahká inštalácia s funkciou automatickej kontroly potrubia
 • Flexibilné pripojenie distribučnej jednotky
 • Široký prevádzkový rozsah. V režime kúrenia od -20ºC do 16ºC, v režime chladenia od -10ºC do 43ºC.
 • Funkcia automatickej zmeny umožňuje striedanie prevádzkových režimov chladenia a kúrenia podľa nastavenej požadovanej teploty v miestnosti.
 • Inovácia nepretržitej prevádzky v režime kúrenia.
Potrubie
Kompresor