english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Riadiace systémy

Individuálne ovládanie

 • Štandard II káblový ovládač
 • Štandard III káblový ovládač
 • Prémium káblový ovládač
 • Zjednoduchšený káblový ovládač
 • IR ovládač
 • Wi-Fi ovládanie

Centrálne ovládanie

 • AC Ez
 • AC Ez Touch
 • AC Smart 5
 • AC Smart IV
 • ACP 5
 • ACP IV
 • AC Manager 5

Integrované riadiace systémy

Ďalšie integrované riadiace systémy