english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
 • Vysoká účinnosť v režime chladenia a kúrenia vďaka BLDC V inverterovému kompresoru s vysokou účinnosťou, vysokému objemu vzduchu ventilátora, BLDC inverterovému motoru ventilátora s vysokou účinnosťou, väčšou šírkou lamiel výmenníka tepla.
 • MULTI V III. ponúka kaacitu až 20 HP prostredníctvom jedného modulu vonkajšej jednotky. Dva základné moduly s jedným ventilátorom (až 12 HP) a s dvoma ventilátormi (až do 20 HP) možno kombinovať ľubovoľne.
 • Vysoké COP s technologickými inováciami LG. MULTI V III má vysokú účinnosť vďaka pokročilej inverterovej technológii a optimalizovanému cyklu riadenia systému. Na základe týchto inovácií a moderných technológií systém poskytuje zákazníkom vysoký komfort a nízku spotrebu energie.
 • Jednotky garantujú nepretržitú prevádzku vykurovania, nakoľlko systém MULTI V III. používa inovatívnu technológiu odmrazovania námrazy na výmenníku tepla vonkajšej jednotky a v režime kúrenia nie je potom prerušovaná prevádzka. Takto sa dosiahne stále príjemné prostredie v miestnosti.
 • Použitím technológie riadenia ventilátora v reálnom čase pracuje vonkajšia jednotka v tichom režime s nízkou hladinou hlučnosti. Tichá prevádzka v nočných hodinách je dosiahnutá 9-stupňovou reguláciou otáčok ventilátora.
 • Energetická úspora s funkciou inteligentného prevádzkového režimu, ktorý si jednotka sama zvolí na základe vyhodnotenia prevádzkového stavu v reálnom čase. V priebehu kúrenia alebo chladenia si jednotka automaticky zvolí funkciu kompenzácie prevádzkového stavu a v prípade potreby riadi vyrovnanie prevádzkových stavov vnútorných jednotiek.
 • Predĺžená dĺžka potrubia a prevýšenia. Celková dĺžka všetkých potrubí až 1000 m, max. prevýšenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou až 110 m, max. prevýšenie medzi vnútornými jednotkami až 15 m, max. vzdialenosť potrubí od prvého rozbočovača až 90 m, max. vzdialenosť potrubí až 225 m.
 • Hospodárnejšie využitie priestoru vďaka menším rozmerom vonkajšej jednotky až o 38%.
Obr
 • Maximálna kombinácia výkonu 80 HP s jedným potrubným rozvodom.
 • Ekologicky šetrný dizajn.
 • Nový dizajn prevádzky pre nízku hladinu hlučnosti.
 • Ventilátor s vysokým statickým tlakom.
 • Široký prevádzkový rozsah. V režime kúrenia od -20ºC do 15,5ºC, v režime chladenia od -5ºC do 43ºC.
 • Flexibilná kombinácia vnútorných jednotiek.
 • Jednoduchý a bezpečný transport vďaka manipulačným otvorom pre vysokozdvižné vozíky, baliacej fólii, ktorá klimatizáciu chráni pred poškodením, menším rozmerom jednotky.
 • Chladivové potrubie je možné pripojiť v 4 smeroch, čo umožňuje flexibilné prispôsobenie sa projektu rozvodu potrubia.
 • Automatické upozornenie na nesprávnosť zapojenia potrubia a komunikačných trás vďaka FDD funkcii jednotiek MULTI V III.
 • Funkcia predpovede chyby v reálnom čase kontroluje aktuálny stav senzorov a EEV v priebehu prevádzkového stavu klimatizačnej jednotky a upozorní na nutnosť servisného zásahu ešte pred tým, ako dôjde k poruche.
 • Nové virtuálne čidlo funkcie zálohovania.
 • Funkcia inteligentného testovania prevádzky.
 • Funkcia prečerpávania chladiva medzi jednotkami.
 • Funkcia automatického doplnenia chladiva.
 • Funkcia automatického zálohovania. Systém môže využívať automatickú záložnú funkciu a v prípade poruchy kompresora sa jednotka automaticky prepne do núdzového stavu a spustí sa prevádzka zvyšných funkčných kompresorov.